Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej

zajmuje się szkoleniem specjalistów pracujących w strukturach administracji publicznej jak również osób, które dopiero planują rozpocząć swoją karierę w tego typu jednostkach...

więcej >>

Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej

zajmuje się szkoleniem specjalistów pracujących w strukturach administracji publicznej jak również osób, które dopiero planują rozpocząć swoją karierę w tego typu jednostkach...

więcej >>

VAT w 2014 r. – warsztaty praktyczne dla jednostek samorządu terytorialnego

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.Zasady wystawiania faktur:

 • podstawy prawne fakturowania transakcji,
 • podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
 • obowiązek i prawo fakturowania transakcji,
 • obowiązkowa treść faktury,
 • dopuszczalne terminy wystawiania faktur,
 • oznaczanie terminów transakcji na fakturze,
 • faktury zaliczkowe - brak obowiązku wystawiania faktury,
 • paragony fiskalne fakturami uproszczonymi,
 • likwidacja faktur wewnętrznych,
 • nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
 • zasady fakturowania sprzedaży zwolnionej od podatku,
 • sposób i zasady wstawiania faktur korygujących,
 • doręczanie faktur korygujących,
 • rola duplikatu faktury,
 • nota korygująca – sposób doręczania.

2.Prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego:

 • ustalenie dnia dokonania dostawy towarów – dostawy ciągłe,
 • dzień dokonania dostawy nieruchomości,
 • termin opodatkowania użytkowania wieczystego – ustanowienie prawa,
 • termin opodatkowania VAT opłat roczny z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenie dnia wykonania usługi – znaczenie protokołów odbioru,
 • obowiązek podatkowy dla usług najmu i dzierżawy,
 • obowiązek podatkowy w usługach komunalnych,
 • obowiązek podatkowy przy refakturowaniu mediów,
 • obowiązek podatkowy przy usługach ciągłych – „umowne” ustalenie obowiązku podatkowego,
 • zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • obowiązek podatkowy w imporcie usług budowlanych,
 • kasowe ustalenie obowiązku podatkowego – polisy i odsetki od sprzedaży ratalnej.

3.Gospodarka nieruchomościami – opodatkowanie VAT:

 • dostawa nieruchomości objęta VAT – sprzedaż, zamiana, darowizna, aport, wywłaszczenie,
 • wieczyste użytkowanie – dostawa nieruchomości,
 • skutki zamiany wieczystego użytkowania na własność,
 • stawki podatku VAT na dostawy nieruchomości,
 • zwolnienie dostawy gruntów – definicja terenów budowlanych,
 • tereny zabudowane – zdefiniowanie budowli,
 • dostawa terenów zabudowanych przez użytkownika,
 • ustalenie terminu pierwszego zasiedlenia,
 • dostawa nieruchomości z komunalizacji,
 • zbycie obiektu do rozbiórki,
 • bezumowne użytkowanie,
 • zbycie udziału w nieruchomości.

4.Terminy odliczenia podatku naliczonego:

 • terminy odliczenia podatku naliczonego- znaczenie obowiązku podatkowego dostawcy,
 • otrzymanie faktury a prawo odliczenia podatku naliczonego – odliczanie z faktur doręczanych po terminie odliczania,
 • sposób rozliczania duplikatów faktur,
 • metoda alokacji bezpośredniej,
 • zasada proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego
 • zmiana proporcji odliczania podatku,
 • korekta wieloletnia podatku naliczonego,
 • transakcje pomocnicze w proporcji odliczania VAT – odsetki, ubezpieczenia, pożyczki.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, certyfikat ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-42 lub na adres e-mail: szkolenia@osap.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-41 lub adresem e-mail: szkolenia@osap.pl.

Serdecznie zapraszamy.